Naposledy zobrazené

Kontaktujte  nás  :

-------------------------------

ELVICO ELECTRONIC s.r.o.

Námestie 1 mája č.2, 903 01 SENEC

+421 911 900 500

MAPA

 

PDF, AI, vektory zadarmo!

...alebo kam sa hrabe CorelDRAW!

Download pre MAC - Intel proc.

Download pre Windows

Už dlhšiu dobu používame pri našich projektoch opensource riešenia. Ako jeden z hlavných nástrojov je v našich počítačoch aj vektorový grafický editor Inkscape. Doterajšia verzia 0.45.x bola výborná, ale predsa len, na svojho komerčného brata - CorelDraw! moc nestačila. Všetko sa však mení vydaním novej verzie 0.46. Úprava PDF, AI, exporty, nové 3D nástroje, to je len začiatok ... 

Nová verzia Inkscape používa na renderovanie úplne nový renderovací modul, založený na cairo knižnici. Vďaka tomu sa zrýchlilo preklesovanie o viac ako 25%. Podľa našich skúseností je prekresľovanie omnoho lepšie, hlavne pri používaní tabletu sa správa Inkscape svižnejšie, a nie je nutné čakať na "dobehnutie" čiary. Pravdou ale je že pri niektorých úkonoch (naťahovanie vyplnených plôch  pod.) je prekreslovanie stále viditeľné.

Takže poďme na príjemné novinky, ktoré nevidíte ani v iných, omnoho vyspeljších programoch:

PDF Import/Export

Inkscape zaviedol ako prvý program svojho druhu kompletný import PDF súborov. Existujúci súbor stačí otvoriť, a hneď vidíte jeho podobu v Inkscape. Môžete meniť texty, posúvať obrázky a výstup dať znova do PDF formátu. Jednoducho a rýchlo. Import má síce svoje muchy, stratli sme sa so zle naimportovanými niektorými obrázkami, ktoré boli "rozsekané" ale ide o naozaj výborný program na úpravu PDF. Už netreba drahé riešenia

AI (Adobe Ilustrator) Import/Export

Tu platí to isté ako v predádzajúcom odseku. Bezproblémový import AI formátu.

Práca s krivkami

inkscape-0.46-tweak-path.png
Tu je jedna z najväčších zmien. Práca s krivkami je absolútne intuitívna. Môžete robiť všetky možné operácie, ako pridávanie bodov, optimalizáciu, uzatváranie, strihanie, úprava parametrov, beziérové krivky a výborné využitie stredného tlačítka/kolieska myši. Práca s viacerými bodmi naraz je zamozrejmosťou.

inkscape-0.46-tweak-color.png
Práca so štecom je teraz interaktívnejšia Pri kreslaní môžte ofarbiť aj plochy v iných vrstvách. Ak máte napríklad určitý vzor z kriviek, tak so štetcom s určitou hrúbkou môžete prefarbiť farbu čiar v podklade. Doteraz niečo podobné existovalo len v bitmapových editoroch.

inkscape-0.46-paint-bucket.png
Práca s výplňami a farbou sa zmenila. Kýblikom môžte vypĺňať oblasti aj medzi krivkami, ktoré sú "nad sebou". Pri prechodoch vidíte interaktívne, ako bude prechod vyzerať, už pri výbere začiatku a konca prechodu. Stačí len posúvať dané body a výsledok sa kreslí dynamicky.

inkscape-0.46-lpe-pathalongpath.png
Vloženie krivky pozdĺž inej krivky. Fakt výborná funkcia. Nakreslite objekt, ktorý následne označíte a vytvarujete pozdĺž určitej cesty. Nemusíte sa hrať s úpravami pôvodného objektu, stačí vedieť, ako ho chcete deformovať.

inkscape-0.46-engraving1.png
Nástroju kaligrafické pero bolo pridaných niekoľko vlastností, ktoré umožnia v Inkscape tvoriť staré umenie rytiny. Snímka obrazovky demonštruje vektorizáciu vodiacej cesty pre rýchle a rovnomerné vyšrafovanie oblasti; pri vektorizácii pozadia pero reflektuje svetlosť pozadia v každom bode; astenčovanie/zhrubovanie umožňuje zmeniť tmavosť šrafovania v ľubovoľnom bode alebo dokonca vymazať časti kresby.

inkscape-0.46-01-angled_guidelines.png
Vodiace čiary môžu byť konečne aj šikmé. Toto je už v novších verziách CorelDraw samozrejmé, ale v Inkscape táto vymožnosť až doteraz chýbala. Ďalšou výbornou novinkou je 3D grid, čiže mriežka, ktorá môže predstavovať perspektívu, ku ktorej je možné pruchytávať objekty.

To bolo spomenutých len pár noviniek. Okrem toho bola pridaná tvorba 3D objektov (kvádre), manipulácia s objektami a farbami je podstatne jednoduchšia. A to najlepšie na záver: program je kompletne v Slovenčine. Oficálny web a aj miesto kde si software môžete stiahnuť :

Download pre MAC - Intel proc.

Download pre Windows

Triediť podľa: Názvu Zotriediť produkty podľa názvu produktu | Ceny Zotriediť produkty podľa ceny produktu | Odporúčania Zotriediť produkty podľa odporúčania